Doświadczenie

Posiadam kilkuletnie doświadczenie coachingowe oraz psychologiczne na które składa się ponad 3 tysiące godzin pracy w zakresie business, life oraz executive coachingu oraz konsultacji psychologicznych z klientami indywidualnymi.Specjalizuję się w prowadzeniu sesji dla managerów oraz kadry zarządzającej. Wieloletnie doświadczenie zawodowe i posiadane umiejętności pozwalają na głębsze rozumienie zagadnień biznesowych, a tym samym skuteczniejszą pracę w różnych obszarach oraz na różnych rynkach, w tym za granicą. Z uwagi na znajomość kilku języków, pracę w zagranicznych korporacjach oraz umiłowanie podróży potrafię dobrze funkcjonować w różnych środowiskach, w tym wielokulturowym, jestem osobą tolerancyjną oraz ciekawą różnych punktów widzenia.Prowadzę również szkolenia z kompetencji miękkich między innymi w zakresie: Coachingu, Radzenia sobie ze stresem, Zarządzania zespołem, Współpracy w zespole i Zarządzania sobą w czasie.

Jestem ekonomistką z ponad 20-letnim doświadczeniem na stanowiskach: dyrektor oraz kontroler finansowy w spółkach giełdowych na terenie Polski, Szwecji i Niemiec, zatrudniających powyżej 1000 osób. Mam doświadczenie w zarządzaniu małymi i dużymi zespołami (od ok. 5 do 50 osób), w tym w zakresie określania celów, motywowania, oceniania i dawania informacji zwrotnej służącej rozwojowi ludzi.

Posiadam doświadczenie praktyczne w przygotowywaniu dokumentów do przetargów i prowadzeniu negocjacji. Zajmowałam się prowadzeniem procesów due diligence, tworzeniem biznes planów, prowadzeniem BRM (business review meeting). Byłam członkiem Rad Nadzorczych, jak też efektywnie współpracowałam z Zarządami i Radami Nadzorczymi.